آفت موم زنبور عسل

آفت موم زنبور عسل حشره ای به نام کرم یا پروانه موم خوار است.

galleria-mellonella

به علت اینکه شان های مومی ناخالص هستند بسیار مستعد به آلودگی به این حشره هستند که باعث از بین رفتن موم و بی کیفیت شدن باقیمانده موم به علت تخم گذاری حشره در آن می شود و هر ساله زیان های مالی فراوانی را به زنبورداران وارد می سازد.

شرایط آب و هوای گرم و ناخالصی موم دو عامل مستعد کننده برای رشد این حشره است. از نفتالین و یادگیر حشره کش ها نیز نمی توان استفاده کرد چون باقی مانده آنها موجب آلودگی عسل می شود.

برای جلوگیری از آلودگی به این آفت بهترین راه تصفیه موم و ذوب کردن موم زنبور عسل و جدا کردن ناخالصی ان می باشد. موم خالص دیگر دچار این آفت نمی شود و یا نگه داری موم در دمای کمتر از 15 با تهویه مناسب که اجازه رشد به این حشره را نمی دهد.

wax-mouthttp://honiran.com/wp-content/uploads/2016/09/wax-mout.jpg

البته روش مناسبی چون مبارزه بیولوژیک باسیل Bacillus thuringiensis که خود دشمن این حشره است وجود دارد ولی در ایران رایج نیست.

راه دیگر مبارزه با این حشره مواد شیمیایی مانند سولفور – اسید استیک و یا فرمیک و یا قرص های آلومینیوم است ولی بایستی باقی مانده آنها از موم جدا باشد.

wax-moths

انتشار مطلب در :